rotacja

Wielki słownik ortograficzny PWN*

rota•cja -cji, -cję; -cji
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…luźną konfederacją, a we wspólnych organach państwowych obowiązywać będzie zasada rotacji jak we władzach Szwajcarii.
Do Szwajcarii przyjechali prezydent Cypru Tassos…

 

…od osi obrotu.
W nukleonice rozważamy przede wszystkim dwa rodzaje
rotacji: wewnętrzną rotację (albo spin) ciała dokoła własnej osi (np. obrót…

 

…5. Oddziaływanie Coriolisa
Wspomnieliśmy już o wzajemnym związku oscylacji i
rotacji cząsteczek wieloatomowych, związanym z anharmonicznością drgań – ten efekt jest analogiczny…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego