samowładca

Wielki słownik ortograficzny PWN*

samo•wład•ca -cę; -cy, -ców
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego