skurczygnat

Wielki słownik ortograficzny PWN*

skur•czy•gnat -ata, -acie; te -aty, -atów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego