teologiczny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

teo•logicz•ny (skrót: teol.)
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…Bialik: "w świadomości narodu pojemna ludzka koncepcja 'kultury' zajęła miejsce teologicznej koncepcji Tory".

Rabin Sherwin dostrzega kilka zagrożeń dla samej żydowskości…

 

…teoretycznych i metodologicznych można wyróżnić następujące kierunki analiz:

1. Filozoficzno-
teologiczny.
2. Kliniczny:
a. Fizjopatologiczny;
b. Psychiatryczny.
3. Psychologiczny.
4. Socjologiczny…

 

…ten sposób: intelektualiści, którzy wcześniej zajmowali się kwestiami religijnymi i teologicznymi, wskutek oświecenia przenieśli swoje zainteresowanie na sprawy nauki. Dziś zaś…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego