twórca

Wielki słownik ortograficzny PWN*

twór•ca -cę; -cy, -ców
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…Jerzego Antkowiaka oraz krytyka sztuki, prof. Jerzego Madeyskiego.
W zamyśle
twórcy, impreza ma być przeglądem tendencji w polskiej modzie i pokazem…

 

…zorganizowany jest świat znaczeń będący tworem człowieka, mówi jednocześnie o twórcy owego świata.
Do rzeczywistości empirycznej odnosi się zaś jedynie pośrednio…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego