ub.w.

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ub.w. (= ubiegłego wieku)
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego