ubezpieczenie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ubez•pieczenie; -czeń
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…pracy (lub podobnym) prowadząc zakład na swój rachunek, chociaż podlega ubezpieczeniu społecznemu i z tego tytułu może nabyć uprawnienia emerytalno-rentowe…

 

…chyba że ubezpieczenie obejmuje okres poprzedzający zawarcie umowy.
§ 2. Objęcie
ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie umowy jest bezskuteczne, jeżeli w chwili zawarcia…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego