ubezpieczony

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ubez•pieczony; -czeni
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…chyba że ubezpieczenie obejmuje okres poprzedzający zawarcie umowy.
§ 2. Objęcie
ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie umowy jest bezskuteczne, jeżeli w chwili zawarcia…

 

…pracy (lub podobnym) prowadząc zakład na swój rachunek, chociaż podlega ubezpieczeniu społecznemu i z tego tytułu może nabyć uprawnienia emerytalno-rentowe…

 

…Zakład szacuje, że faktyczna liczba wynosi najwyżej ponad 10 mln ubezpieczonych. ZUS przyznaje, że nie wszystkie pieniądze ze składek trafiają do…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego