ubezpieczyć

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ubez•pieczyć -czę, -czą; -cz•cie
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…Zakład szacuje, że faktyczna liczba wynosi najwyżej ponad 10 mln ubezpieczonych. ZUS przyznaje, że nie wszystkie pieniądze ze składek trafiają do…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego