ubezpieczyć

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
ubez•pieczyć -czę, -czą; -cz•cie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego