uczernić

Wielki słownik ortograficzny PWN*

uczer•nić -r•nię, -r•nią; -rń•cie a. -r•nij•cie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego