warsztatowy

Wielki słownik ortograficzny PWN*

war•sztatowy
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…skądinąd zrozumiałą z psychologicznego punktu widzenia – niechęć do ujawniania słabości warsztatowych. Powinno się – tak uważam – na tyle szczegółowo przedstawić stronę metodologiczną…

 

…prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych w kraju, potrzebie wymiany doświadczeń warsztatowych i metodycznych oraz potrzebie dyskusji metodologicznej w szczególności nad zakresem…

 

…staży redakcyjnych, przydatności do pracy, stopnia opanowania zagadnień merytorycznych i warsztatowych. Interesujące byłyby także Wasze odpowiedzi na pytania:
Jak Wasi opiekunowie…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego