wirówka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wirów•ka -w•ce, -w•kę; -wek
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…solanka kierowana jest albo bezpośrednio do suszarki 8, albo przez wirówkę 9 do suszarki rozpyłowej.
Inny sposób zapobiegania tworzeniu się osadów…

 

…odległością od osi obrotu, więc a rośnie ze zwiększeniem średnicy wirówki. Wymagania stawiane materiałom konstrukcyjnym ograniczają jednak rozmiary wirówek (ok. 0…

 

…się metody stosowane również do odwadniania osadów ze ścieków miejskich: wirówki, prasy filtracyjne lub nawet filtry z wypełnieniem piaskowym. W tym…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego