wzorcowy

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wzor•cowy
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…stało się problemem – nie wstydź się, ratuj się, szukaj pomocy
Wzorcowy turysta – Jaki jest... już wiemy

Uczniowie Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych…

 

…oraz publikacji Arctowskiego i Dobrowolskiego. Istniała też ciągle potrzeba studiów wzorcowych do poprawnego odtworzenia zlodowacenia plejstoceńskiego ziem polskich (np. S. Lencewicz…

 

…flagę na Monte Cassino: taki kadr powinien znaleźć się we wzorcowym filmie polskim, wychodzącym naprzeciw dylematom naszych czasów. To żart, ale…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego