z punktu

Wielki słownik ortograficzny PWN*

z punk•tu
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…jest tym większa, im mniejszy jest ów minimalny poziom zysku.
Z punktu widzenia przedsiębiorstwa maksymalizującego zysk optymalna jest tylko wielkość produkcji Q2…

 

…zakopiańczycy wracali do Budapesztu,
niosąc pocztę odebraną przez Franka Romana
z punktu
kontaktowego w Krakowie. Kolejne zadanie wykonali pomyślnie.


Czasław Wrześniak nadal…

 

…bn. Na rys 16.6 znajduje to wyraz w przejściu z punktu B do punktu C. Dalsze próby obniżania bezrobocia poniżej poziomu…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego