za zwrotem

Wielki słownik ortograficzny PWN*

za zwrotem (skrót: zz.)
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…wynika z wystawionego papieru wartościowego, dłużnik jest obowiązany do świadczenia za zwrotem dokumentu albo udostępnieniem go dłużnikowi celem pozbawienia dokumentu jego mocy…

 

…książeczki, oddział PKO wystawia poświadczenie odbioru.
3. Wydanie książeczki następuje
za zwrotem poświadczenia odbioru i po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, do rąk…

 

…obowiązany jest przenieść z powrotem na sprzedawcę własność kupionej rzeczy za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży oraz za zwrotem nakładów; jednakże zwrot…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego