zaangażować

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
zaan•gażować -żuję, -żują
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego