zaapelować

Wielki słownik ortograficzny PWN*

zaapelować -luję, -lują
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…Oferta nowej pracowni
Pat w PET

Zarząd woj. kujawsko-pomorskiego
zaapelował do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jerzego Millera o jak najszybsze…

 

…sprzeniewierzenia zapomóg dla cygańskich ofiar holocaustu. Barbara Ekwall, sekretarz funduszu, zaapelowała wczoraj w Warszawie, by oszukani Romowie opisali fakty, o których…

 

…piętra. W pierwszym więc rzędzie należało odgruzować i splantować
teren.
Zaapelowano do młodzieży o pomoc. Przez ponad cztery tygodnie
kilkudziesięciu reprezentantów…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego