zaborca

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
zabor•ca -cę; -cy, -ców
zgłoś uwagę
 
Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

do powzięcia przez Sejm Ustawodawczy uchwały w przedmiocie majątków przez zaborców skonfiskowanych".
Sukcesorzy w swej odpowiedzi wyjaśnili, że dom Zamoyskiego nigdy

 

narodu polskiego (1918-1978)
Fenomen ponownego zjednoczenia rozdartego przez trzech
zaborców narodu polskiego oraz odbudowy zlikwidowanego przez nich państwa polskiego po

 

się do tego, oczywiście nieświadomie i wbrew własnym interesom, sami zaborcy.
Bo przecież właśnie ich represje, zwłaszcza te popowstaniowe, sprawiły, że

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego