zabużański

Wielki słownik ortograficzny PWN*

zabużań•ski (od: Zabuże); -scy
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…się także jasne, że odrębną kategorię roszczeń będzie stanowić mienie zabużańskie, czyli pozostawione przez repatriantów na ziemiach wchłoniętych po wojnie przez…

 

…dostaje, a biedna pielęgniarka – nie. Dlatego uparcie podkreślam, że uprawnienia zabużańskie odnoszą się do majątku nieruchomego: działka pod Szczecinem w gestii…

 

…jeśli zwrot nie jest możliwy (na przykład w przypadku mienia zabużańskiego), co proponuje Unia Wolności.

Poniżej omówione zostaną podobieństwa i różnice…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego