zaczątek

Wielki słownik ortograficzny PWN*

zaczątek -t•ku, -t•kiem; -t•ków
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…katolickie oraz podziemne czasopisma społeczno-kulturalne i literackie były niewątpliwie zaczątkiem wolnej prasy literackiej lat dziewięćdziesiątych. Szczególne znaczenie miała – stale obecna…

 

…bez zabezpieczenia losu ich mieszkańców. Wybuch powstania listopadowego wstrzymał w zaczątku realizację tego postanowienia.
W przemyśle ( 26) Lubecki przeznaczał duże sumy…

 

…jechać ze znaczną prędkością likwidując uślizgi kół w samym ich zaczątku nieznacznymi ruchami kierowcy. Pasażerowie jego odnoszą wrażenie, że samochód jedzie…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego