zwilgnąć

Wielki słownik ortograficzny PWN*

zwilg•nąć -g•nie, -g•ną; -g•nął a. -gł, -g•ła; -g•nąwszy a. -gł•szy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego