zwyczajowo

Wielki słownik ortograficzny PWN*

zwyczajowo
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…zawał serca, udar mózgu, przeszczep narządu czy zarażenie wirusem HIV.
Zwyczajowo ochroną ubezpieczeniową mogą również zostać objęte zdarzenia dotyczące rodziny ubezpieczonego…

 

…ludzi demonstrujących owe zachowania wyraża system różnorakich sankcji społecznych (zaakceptowanych zwyczajowo, a także przyjętych przez prawo). Ostrość tych sankcji zależna jest…

 

…innych czynnościach organów administracji państwowej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego