B

Wielki słownik ortograficzny PWN*

B (= bajt; bel; bor – pierwiastek chem.)
B. (= biernik)
b (= bar – jedn. fiz.; baria; barn; bit)
b. (= bardzo; były; bez; bieżący)
B.B. King B.B. Kin•ga, z B.B. Kin•giem, o B.B. Kin•gu
b.a. (= bez autora)
b-boy (muz.) b-boya, b-boyem; b-boye, b-boyów
b.d. (= bez daty)
B-dur ndm
b-moll ndm
b.r. (= bez roku (brak roku) wydania)
b/s (bity na sekundę)
b.u. (= bez uwag)
c.b.d.o. (= co było do okazania, mat.)
m.b. (= metr bieżący)
P.O.B. (= Post Office Box) ndm

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego