UB

Wielki słownik ortograficzny PWN*

UB (= Urząd Bezpieczeństwa) ndm
ub.m. (= ubiegłego miesiąca)
ub.r. (= ubiegłego roku)
ub.w. (= ubiegłego wieku)

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego