manna

Wielki słownik ortograficzny PWN*

man•na -n•nie, -n•nę
kasza man•na kaszy man•ny, kaszę man•nę
Mann: Tomasz (a. Thomas) Mann, Man•na, o Man•nie; Man•nowie, Man•nów
Gell-Mann: Mur•ray Gell-Mann, Mur•raya Gell-Man•na, o Mur•rayu Gell-Man•nie

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego