[10] 4.1. Zakres użycia litery ę:

4.1. [10] Zakres użycia litery ę:
a) w wyrazach rodzimych i spolszczonych przed literami oznaczającymi głoski szczelinowe f, w, s, z, ś, ź, sz, ż, ch – zgodnie ze staranną wymową, np.
nadsięwłom, przedsięwzięcie, klęska, męski, pięści, więzić, węszyć, potężny, węższy, stęchły, węch;
b) w wyrazach rodzimych i spolszczonych przed literami oznaczającymi głoski zwarte i zwarto-szczelinowe p, b, t, d, c, dz, cz, ć, , k, g, np.
kępa, trębacz, pęto, prędko, ręce, pędzel, pęczak, kręć, pę, pęk, pręga, które wymawiamy odpowiednio [kempa, trembacz, pento, prentko, rence, pendzel, penczak, kreńć, peńć, peŋk, preŋga].
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego