[220] 56.3. Pomijanie w skrótowcach niektórych elementów występujących w pełnych nazwach:

56.3. [220] Pomijanie w skrótowcach niektórych elementów występujących w pełnych nazwach:
a) w skrótowcu może być pominięty przyimek, np. BBWR (= Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem), TOZ (= Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami);
b) w skrótowcu zawsze pomijamy przecinek lub łącznik, np. PWSFTViT (= Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna), AGH (= Akademia Górniczo-Hutnicza);
c) z dwuznaków literowych rz, sz, cz i trójznaku dzi oznaczających jedną głoskę pozostawiamy w skrótowcu tylko pierwszą literę, np. RP (= Rzeczpospolita Polska), WSP (= Wyższa Szkoła Pedagogiczna), PCK (= Polski Czerwony Krzyż), MDM (= Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa).
WYJĄTKI: DzU RP a. Dz.U. RP (= Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej), DSzW (= Dzielnicowy Sztab Wojskowy), WSzW (= Wojewódzki Sztab Wojskowy – w odróżnieniu od WSW = Wojskowa Służba Wewnętrzna).
Zawsze jednak zachowujemy w skrótowcach dwuznak ch, np. ChRL, ZChN, BCh. Litera c pełni w skrótowcach inne funkcje: oznacza spółgłoskę [c] – CPN oraz spółgłoskę [cz] – PCK.
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego