merytoryczny

 
Słownik języka polskiego
merytoryczny «dotyczący treści sprawy, a nie jej strony formalnej»
• merytorycznie