degenerat

 
Słownik języka polskiego
degenerat «człowiek, który trwale zatracił normy moralne i poczucie godności»
• degeneracki • degeneratka