ignorancja

 
Słownik języka polskiego
ignorancja «nieznajomość czegoś lub brak wiedzy z jakiejś dziedziny»
• ignorancki • ignorant • ignorantka