kontent

 
Słownik języka polskiego
kontent daw. «zadowolony»