gender

 
Słownik języka polskiego
gender [wym. dżender] «zespół zachowań, norm i wartości przypisanych przez kulturę do każdej z płci»