wycisk

 
Słownik języka polskiego
wycisk
1. pot. «dotkliwe pobicie kogoś»
2. «wklęsły wzór, napis itp.»