znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Translacja

translacja
1. «przekład, tłumaczenie»
2. «przesunięcie figury geometrycznej w przestrzeni lub na płaszczyźnie o dany wektor»
3. «proces tłumaczenia przez program komputerowy tekstów zapisanych w danym języku programowania na język, w którym są one wykonywane przez komputer»
4. «jeden z etapów biosyntezy białka w komórce»
• translacyjnyCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88