Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
by sugerować, że system odnoszący tak wielkie sukcesy może mieć poważne ukryte mankamenty?
Mówiąc o problemach, które sami sobie stworzyliśmy, wspomnieć należy książkę Willa Huttona The State We're In (Tytuł oparty na grze słów, możliwy do przetłumaczenia jako "Co się z tym państwem dzieje?), w której opisując strukturę społeczeństwa Wielkiej Brytanii, jaką pozostawiły po sobie lata rządów Margaret Thatcher używa on formuły "30-30-40". Dolne 30% dorosłej populacji stanowią "pokrzywdzeni" (21% zawodowo nieaktywnych, 8% bezrobotnych, 1% korzystających z rządowych programów szkoleniowych), kolejne 30% to "nowo zagrożeni" - kiepsko płatni pracownicy pełnoetatowi, właściciele drobnych firm prywatnych oraz pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze
by sugerować, że system odnoszący tak wielkie sukcesy może mieć poważne ukryte mankamenty?&lt;/&gt;<br>Mówiąc o problemach, które sami sobie stworzyliśmy, wspomnieć należy książkę Willa Huttona &lt;hi&gt;The State We're In&lt;/&gt; (Tytuł oparty na grze słów, możliwy do przetłumaczenia jako "Co się z tym państwem dzieje?), w której opisując strukturę społeczeństwa Wielkiej Brytanii, jaką pozostawiły po sobie lata rządów Margaret Thatcher używa on formuły "30-30-40". Dolne 30% dorosłej populacji stanowią "pokrzywdzeni" (21% zawodowo nieaktywnych, 8% bezrobotnych, 1% korzystających z rządowych programów szkoleniowych), kolejne 30% to "nowo zagrożeni" - kiepsko płatni pracownicy pełnoetatowi, właściciele drobnych firm prywatnych oraz pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego