Co można sprawdzić w korpusie?

Korpus pozwala sprawdzić łączliwość danego słowa, rozumianą nie tylko jako wymagania ściśle składniowe, takie jak poprzestać + na albo starać się + o, lecz także prawdopodobieństwo danego słowa w kontekście innych z danej dziedziny czy pola semantycznego. Np. w ciągu synonimów skończyć, sfinalizowaćuwieńczyć łatwo zauważyć, że drugi wyraz będzie się często wiązał ze słowami: transakcja, umowa itp., a trzeci ze słowami: dzieło, wysiłek, praca.

Wyniki wyszukiwania słów w korpusie otrzymujemy w formie konkordancji, czyli wszystkich wystąpień danego słowa w danym zbiorze tekstów. Termin konkordancja (od łac. concordia - zgoda) wprowadzili do nauki w średniowieczu bibliści, którzy tą żmudną metodą opisywali wieloznaczne terminy biblijne.

Łączliwość wyrazów w korpusie ważna jest nie tylko dla językoznawców, ale też dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, z czym nam się kojarzą różne pojęcia. Nasze skojarzenia są bowiem odzwierciedlone w języku, którym mówimy - nie tylko w stałej frazeologii (jak osioł to głupi), ale także w typowej łączliwości całkiem "niewinnych" słów, której wcale nie jesteśmy świadomi (oczywiście z niewielkiej próby nie należy wyciągać kategorycznych wniosków).

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego
404 Not Found

Not Found

The requested URL /floater/see/24 was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.