Co można sprawdzić w korpusie?

Korpus pozwala sprawdzić łączliwość danego słowa, rozumianą nie tylko jako wymagania ściśle składniowe, takie jak poprzestać + na albo starać się + o, lecz także prawdopodobieństwo danego słowa w kontekście innych z danej dziedziny czy pola semantycznego. Np. w ciągu synonimów skończyć, sfinalizowaćuwieńczyć łatwo zauważyć, że drugi wyraz będzie się często wiązał ze słowami: transakcja, umowa itp., a trzeci ze słowami: dzieło, wysiłek, praca.

Wyniki wyszukiwania słów w korpusie otrzymujemy w formie konkordancji, czyli wszystkich wystąpień danego słowa w danym zbiorze tekstów. Termin konkordancja (od łac. concordia - zgoda) wprowadzili do nauki w średniowieczu bibliści, którzy tą żmudną metodą opisywali wieloznaczne terminy biblijne.

Łączliwość wyrazów w korpusie ważna jest nie tylko dla językoznawców, ale też dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, z czym nam się kojarzą różne pojęcia. Nasze skojarzenia są bowiem odzwierciedlone w języku, którym mówimy - nie tylko w stałej frazeologii (jak osioł to głupi), ale także w typowej łączliwości całkiem "niewinnych" słów, której wcale nie jesteśmy świadomi (oczywiście z niewielkiej próby nie należy wyciągać kategorycznych wniosków).

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego