Co można sprawdzić w korpusie?

Korpus pozwala sprawdzić łączliwość danego słowa, rozumianą nie tylko jako wymagania ściśle składniowe, takie jak poprzestać + na albo starać się + o, lecz także prawdopodobieństwo danego słowa w kontekście innych z danej dziedziny czy pola semantycznego. Np. w ciągu synonimów skończyć, sfinalizowaćuwieńczyć łatwo zauważyć, że drugi wyraz będzie się często wiązał ze słowami: transakcja, umowa itp., a trzeci ze słowami: dzieło, wysiłek, praca.

Wyniki wyszukiwania słów w korpusie otrzymujemy w formie konkordancji, czyli wszystkich wystąpień danego słowa w danym zbiorze tekstów. Termin konkordancja (od łac. concordia - zgoda) wprowadzili do nauki w średniowieczu bibliści, którzy tą żmudną metodą opisywali wieloznaczne terminy biblijne.

Łączliwość wyrazów w korpusie ważna jest nie tylko dla językoznawców, ale też dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, z czym nam się kojarzą różne pojęcia. Nasze skojarzenia są bowiem odzwierciedlone w języku, którym mówimy - nie tylko w stałej frazeologii (jak osioł to głupi), ale także w typowej łączliwości całkiem "niewinnych" słów, której wcale nie jesteśmy świadomi (oczywiście z niewielkiej próby nie należy wyciągać kategorycznych wniosków).

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!