Podziękowania

Korpus PWN nie mógłby powstać bez życzliwości autorów i wydawców, którzy zgodzili się przekazać nam własne teksty, oraz autorów stron internetowych gromadzących teksty literackie. Oto wydawcy, którzy najbardziej przyczynili się do powstania korpusu:
Anta, Bellona, CiS, Iskry, Książka i Wiedza, Książnica, Muza, Noir sur Blanc, Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, PAX, Philip Wilson, Prószyński i S-ka, PZWL, Reader's Digest, Siedmioróg, Studio Astropsychologii, Świat Książki, TENTEN, Trio, Twój Styl, TAiWPN UNIVERSITAS, WAB, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wydawnictwo IBL PAN, Wydawnictwo UMCS, Wydawnictwo Uczelniane WSRP, Znak.
Za pomoc w gromadzeniu korpusu dziękujemy również koordynatorom internetowych zbiorów tekstów: "Polska biblioteka sieciowa", "Literatura polska w Internecie" (projekt badawczy Uniwersytetu Gdańskiego) oraz "Netografia polska", a także Instytutowi na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej, organizatorowi konkursu dla prasy lokalnej w roku 1998, i wszystkim redakcjom prasowym, które udostępniły nam dyskietki z tekstami.
Dziękujemy też Instytutowi Języka Polskiego PAN w Krakowie, który udostępnił nam część własnego korpusu.

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego