Podziękowania

Korpus PWN nie mógłby powstać bez życzliwości autorów i wydawców, którzy zgodzili się przekazać nam własne teksty, oraz autorów stron internetowych gromadzących teksty literackie. Oto wydawcy, którzy najbardziej przyczynili się do powstania korpusu:
Anta, Bellona, CiS, Iskry, Książka i Wiedza, Książnica, Muza, Noir sur Blanc, Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, PAX, Philip Wilson, Prószyński i S-ka, PZWL, Reader's Digest, Siedmioróg, Studio Astropsychologii, Świat Książki, TENTEN, Trio, Twój Styl, TAiWPN UNIVERSITAS, WAB, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wydawnictwo IBL PAN, Wydawnictwo UMCS, Wydawnictwo Uczelniane WSRP, Znak.
Za pomoc w gromadzeniu korpusu dziękujemy również koordynatorom internetowych zbiorów tekstów: "Polska biblioteka sieciowa", "Literatura polska w Internecie" (projekt badawczy Uniwersytetu Gdańskiego) oraz "Netografia polska", a także Instytutowi na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej, organizatorowi konkursu dla prasy lokalnej w roku 1998, i wszystkim redakcjom prasowym, które udostępniły nam dyskietki z tekstami.
Dziękujemy też Instytutowi Języka Polskiego PAN w Krakowie, który udostępnił nam część własnego korpusu.

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego
404 Not Found

Not Found

The requested URL /floater/see/24 was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.