Typ tekstu: Książka
Autor: Kosidowski Zenon
Tytuł: Opowieści bibilijne
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1963
Sziloh wojska pozostałych plemion, by rozprawić się orężnie z winowajcami. Ale wojna bratobójcza, w chwili gdy Izrael nie umocnił się jeszcze w świeżo zdobytym kraju, mogła mieć zgubne następstwa. Postanowiono więc wysłać naprzód poselstwo, któremu przewodniczył Pinchas, syn arcykapłana Eleazara.
Przybywszy do Gileadu, Pinchas zgromił w te słowa potomków Rubena, Gada i Manassesa:
- Cóż to jest za przestępstwo? Czemuście opuścili Pana, Boga izraelskiego, budując ołtarz świętokradzki i od służby jego odstępując?
Lękając się wojny z rodakami, starszyzna Izraelitów zajordańskich wypierała się gorąco, jakoby miała zamiar wypowiedzieć posłuszeństwo kapłanom w Sziloh, i usprawiedliwiała się, że wzniesiony nad Jordanem ołtarz był pomyślany tylko
Sziloh wojska pozostałych plemion, by rozprawić się orężnie z winowajcami. Ale wojna bratobójcza, w chwili gdy Izrael nie umocnił się jeszcze w świeżo zdobytym kraju, mogła mieć zgubne następstwa. Postanowiono więc wysłać naprzód poselstwo, któremu przewodniczył Pinchas, syn arcykapłana Eleazara.<br>Przybywszy do Gileadu, Pinchas zgromił w te słowa potomków Rubena, Gada i Manassesa:<br>- Cóż to jest za przestępstwo? Czemuście opuścili Pana, Boga izraelskiego, budując ołtarz świętokradzki i od służby jego odstępując?<br>Lękając się wojny z rodakami, starszyzna Izraelitów zajordańskich wypierała się gorąco, jakoby miała zamiar wypowiedzieć posłuszeństwo kapłanom w Sziloh, i usprawiedliwiała się, że wzniesiony nad Jordanem ołtarz był pomyślany tylko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego