Typ tekstu: Strona internetowa
Autor: Krzysztof Bychowski
Tytuł: strona internetowa mieszkańców Marek
Rok: 2003
DZIAŁALNOŚĆ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ŚWIETLICE SZKOLNE
PRZEDSZKOLA (BEZ KLAS "0")
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
DOMY I OŚRODKI KULTURY
BIBLIOTEKA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
INWESTYCJE

Wydatki bieżące i inwestycje w latach 1996-2001
Mając na uwadze dalszy równomierny rozwój całego miasta rok 2001 był kolejnym okresem intensywnej pracy polegającej na kontynuowaniu strategicznej inwestycji polegającej na doprowadzeniu wody do maksymalnie dużej liczby mieszkańców Marek. Zadanie to uznane
DZIAŁALNOŚĆ<br>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA<br>ŚWIETLICE SZKOLNE<br>PRZEDSZKOLA (BEZ KLAS "0")<br>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW<br>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ<br>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA<br>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI<br>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH<br>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG<br>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ<br>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO<br>DOMY I OŚRODKI KULTURY<br>BIBLIOTEKA<br>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ<br>KULTURA FIZYCZNA I SPORT<br>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ<br>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ<br>INWESTYCJE<br><br>&lt;tit&gt;Wydatki bieżące i inwestycje w latach 1996-2001&lt;/&gt;<br>Mając na uwadze dalszy równomierny rozwój całego miasta rok 2001 był kolejnym okresem intensywnej pracy polegającej na kontynuowaniu strategicznej inwestycji polegającej na doprowadzeniu wody do maksymalnie dużej liczby mieszkańców Marek. Zadanie to uznane
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego