Typ tekstu: Książka
Autor: Bartosz Grzegorz
Tytuł: Druga twarz tlenu
Rok: 1995
ciała). Wartości LEP wynoszą 40-100 kJˇg1 dla owadów, dla większości badanych gatunków ssaków (poza naczelnymi) wahają się w niezbyt szerokich granicach wokół wartości średniej 920kJˇg1, natomiast dla większości gatunków naczelnych wokół wartości 1920kJˇg1. Wartości LEP lemura i kapucynki są wyższe (ok. 2900 kJˇg1, zaś wartość LEP człowieka jest najwyższa spośród wszystkich badanych gatunków ssaków i wynosi 3800 kJˇg1.
Dlaczego ilość energii, jaką może zużytkować organizm w ciągu życia, jest ograniczona? Czyżby, jak sądzili niegdyś witaliści (by nie wspomnieć o prymitywnych moralistach) każdy organizm obdarzony był pewną ilością "energii witalnej", która stopniowo ulegałaby wyczerpaniu? Taka interpretacja
ciała). Wartości LEP wynoszą 40-100 kJˇg1 dla owadów, dla większości badanych gatunków ssaków (poza naczelnymi) wahają się w niezbyt szerokich granicach wokół wartości średniej 920kJˇg1, natomiast dla większości gatunków naczelnych wokół wartości 1920kJˇg1. Wartości LEP lemura i kapucynki są wyższe (ok. 2900 kJˇg1, zaś wartość LEP człowieka jest najwyższa spośród wszystkich badanych gatunków ssaków i wynosi 3800 kJˇg1.<br>Dlaczego ilość energii, jaką może zużytkować organizm w ciągu życia, jest ograniczona? Czyżby, jak sądzili niegdyś witaliści (by nie wspomnieć o prymitywnych moralistach) każdy organizm obdarzony był pewną ilością "energii witalnej", która stopniowo ulegałaby wyczerpaniu? Taka interpretacja
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego