Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 12.17 (51)
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2000
proc. do 15 proc. PKB). W Polsce te tendencje są jeszcze bardziej niekorzystne: drastycznie maleje przyrost naturalny (za 20 lat może nas być o kilka milionów mniej), tymczasem od 1990 r. o 1,8 mln wzrosła liczba osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe. Być może już za 30 lat każdy pracujący Polak będzie musiał utrzymywać jednego emeryta (dziś trzech zatrudnionych wypracowuje emeryturę jednej osoby). "Rosnąca liczba emerytów domagających się należnych im świadczeń może doprowadzić do bankructwa nawet rządy najbogatszych państw" - prorokuje Lester C. Thurow, autor "Przyszłości kapitalizmu". Zobowiązania emerytalne pochłaniają coraz większą cześć budżetu kosztem inwestycji w młodych (np. w edukację). Jeśli
proc. do 15 proc. PKB). W Polsce te tendencje są jeszcze bardziej niekorzystne: drastycznie maleje przyrost naturalny (za 20 lat może nas być o kilka milionów mniej), tymczasem od 1990 r. o 1,8 mln wzrosła liczba osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe. Być może już za 30 lat każdy pracujący Polak będzie musiał utrzymywać jednego emeryta (dziś trzech zatrudnionych wypracowuje emeryturę jednej osoby). "Rosnąca liczba emerytów domagających się należnych im świadczeń może doprowadzić do bankructwa nawet rządy najbogatszych państw" - prorokuje Lester C. Thurow, autor "Przyszłości kapitalizmu". Zobowiązania emerytalne pochłaniają coraz większą cześć budżetu kosztem inwestycji w młodych (np. w edukację). Jeśli
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego