Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
inwestycyjnych na stosunkowo dużych obszarach, jest projektowanie i realizacja pionowego ukształtowania terenów. Naturalna rzeźba terenów przeznaczonych do zabudowy z reguły nie odpowiada zamierzeniom inwestycyjnym i dlatego wymaga odpowiedniego przekształcenia. Zagadnienie to staje się ważne zwłaszcza na terenach rozległych placów budów, jakimi są dziś na przykład tereny nowo projektowanych osiedli mieszkaniowych. Roboty ziemne związane z przekształceniem rzeźby terenu stanowią w budownictwie ważną pozycję, jeśli chodzi o sprzęt zaangażowany do ich wykonania, środki transportu i siłę roboczą. W związku z tym zagadnienia związane z prawidłowym projektowaniem ukształtowania terenów przeznaczonych pod budownictwo, jak i opracowania mające na celu znalezienie najbardziej optymalnych rozwiązań, a tym samym
inwestycyjnych na stosunkowo dużych obszarach, jest projektowanie i realizacja pionowego ukształtowania terenów. Naturalna rzeźba terenów przeznaczonych do zabudowy z reguły nie odpowiada zamierzeniom inwestycyjnym i dlatego wymaga odpowiedniego przekształcenia. Zagadnienie to staje się ważne zwłaszcza na terenach rozległych placów budów, jakimi są dziś na przykład tereny nowo projektowanych osiedli mieszkaniowych. Roboty ziemne związane z przekształceniem rzeźby terenu stanowią w budownictwie ważną pozycję, jeśli chodzi o sprzęt zaangażowany do ich wykonania, środki transportu i siłę roboczą. W związku z tym zagadnienia związane z prawidłowym projektowaniem ukształtowania terenów przeznaczonych pod budownictwo, jak i opracowania mające na celu znalezienie najbardziej optymalnych rozwiązań, a tym samym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego