Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
dzisiaj zbiorem zdań prawdziwych, neutralnych wobec stanowisk i interesów społecznych. W XVI w. dzieło Kopernika, wydane w 1543 r. w Norymberdze pt. De revolutionibus orbium coelestium libri VI, niezależnie od swojej prawdziwości natychmiast po wydaniu zaczęło spełniać funkcję ideową. Funkcja ta została mu nadana z zewnątrz poprzez konfrontację ze zdaniem Starego Testamentu, z Ksiąg Jozuego, zdaniem, które brzmi: "I stanęło słońce i księżyc, aż się pomścił lud nad nieprzyjacioły swymi" (Joz. 10, 13). Sama niezgodność zdań nie wystarczałaby jeszcze do nadania dziełu Kopernika funkcji polemicznej czy wręcz destrukcyjnej wobec autorytetu Pisma świętego. O funkcji tej zdecydowała typowa dla epoki reformacji atmosfera i
dzisiaj zbiorem zdań prawdziwych, neutralnych wobec stanowisk i interesów społecznych. W XVI w. dzieło Kopernika, wydane w 1543 r. w Norymberdze pt. De revolutionibus orbium coelestium libri VI, niezależnie od swojej prawdziwości natychmiast po wydaniu zaczęło spełniać funkcję ideową. Funkcja ta została mu nadana z zewnątrz poprzez konfrontację ze zdaniem Starego Testamentu, z Ksiąg Jozuego, zdaniem, które brzmi: "I stanęło słońce i księżyc, aż się pomścił lud nad nieprzyjacioły swymi" (Joz. 10, 13). Sama niezgodność zdań nie wystarczałaby jeszcze do nadania dziełu Kopernika funkcji polemicznej czy wręcz destrukcyjnej wobec autorytetu Pisma świętego. O funkcji tej zdecydowała typowa dla epoki reformacji atmosfera i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego