Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
wzorami:

Różniczkując równanie (9.67) względem odpowiednich wydatków otrzymujemy odpowiednie mnożniki. Na przykład mnożnik wydatków rządowych dla gospodarki otwartej (mgo) wynosi:

Zwróćmy uwagę, że mnożnik ten jest mniejszy, gdy krańcowa skłonność do importu jest większa. Warto też zauważyć, że mnożnik dla gospodarki otwartej jest mniejszy od mnożnika dla gospodarki zamkniętej. W praktyce niemożliwe jest, aby zmiana dochodu narodowego nie powodowała idącej w tym samym kierunku zmiany importu.
Identyczną postać jak mnożnik wydatków rządowych mają mnożniki: inwestycyjny, konsumpcyjny oraz eksportowy. Można się o tym przekonać różniczkując równanie (9.67) względem poszczególnych wydatków. Natomiast nieco inną postać ma mnożnik podatkowy dla gospodarki otwartej (mto
wzorami: <br><br>Różniczkując równanie (9.67) względem odpowiednich wydatków otrzymujemy odpowiednie mnożniki. Na przykład mnożnik wydatków rządowych dla gospodarki otwartej (mgo) wynosi: <br><br>Zwróćmy uwagę, że mnożnik ten jest mniejszy, gdy krańcowa skłonność do importu jest większa. Warto też zauważyć, że mnożnik dla gospodarki otwartej jest mniejszy od mnożnika dla gospodarki zamkniętej. W praktyce niemożliwe jest, aby zmiana dochodu narodowego nie powodowała idącej w tym samym kierunku zmiany importu.<br>Identyczną postać jak mnożnik wydatków rządowych mają mnożniki: inwestycyjny, konsumpcyjny oraz eksportowy. Można się o tym przekonać różniczkując równanie (9.67) względem poszczególnych wydatków. Natomiast nieco inną postać ma mnożnik podatkowy dla gospodarki otwartej (mto
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego