Typ tekstu: Książka
Autor: Czapski Józef
Tytuł: Patrząc
Rok wydania: 1996
Lata powstania: 1958-1960
namalował przecie nie jeden
obraz oderwany od przedmiotowości, mówi kategorycznie: "nie ma sztuki
abstrakcyjnej, trzeba zawsze od czegoś zacząć". W doskonale
zredagowanym Dictionnaire de la peinture moderne (Ed. Hazan) autor
rozdziału o abstrakcji pisze słusznie, że można równie dobrze przyjąć
tezę Picassa, jak bronić tezy przeciwnej, że każda sztuka jest
abstrakcyjna, bo nie ma dzieła sztuki najbardziej realistycznego, które
by nie miało w sobie elementów abstrakcyjnych. Znów Marcel Brion,
historyk sztuki abstrakcyjnej, odmawia miana sztuki abstrakcyjnej
całemu kubizmowi, widząc w nim jedynie stylizację rzeczywistości,
zgadzając się ostatecznie na to, że jest on abstrakcją "drugiego
stopnia".

Otóż jeżeli tak rozumieć abstrakcję, nie
namalował przecie nie jeden<br>obraz oderwany od przedmiotowości, mówi kategorycznie: "nie ma sztuki<br>abstrakcyjnej, trzeba zawsze od czegoś zacząć". W doskonale<br>zredagowanym Dictionnaire de la peinture moderne (Ed. Hazan) autor<br>rozdziału o abstrakcji pisze słusznie, że można równie dobrze przyjąć<br>tezę Picassa, jak bronić tezy przeciwnej, że każda sztuka jest<br>abstrakcyjna, bo nie ma dzieła sztuki najbardziej realistycznego, które<br>by nie miało w sobie elementów abstrakcyjnych. Znów Marcel Brion,<br>historyk sztuki abstrakcyjnej, odmawia miana sztuki abstrakcyjnej<br>całemu kubizmowi, widząc w nim jedynie stylizację rzeczywistości,<br>zgadzając się ostatecznie na to, że jest on abstrakcją "drugiego<br>stopnia".<br> &lt;gap&gt;<br> Otóż jeżeli tak rozumieć abstrakcję, nie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego