Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
ukierunkowane ku intelektualnemu rozwojowi jednostki ludzkiej, takie jak np. turystyka krajoznawcza, ekoturystyka, turystyka etniczna i in.
5. Rodzinę zachowań "uczestniczących", których celem podstawowym jest wypoczynek przez współudział uczestników w życiu ludności przyjmującej turystów lub przez pracę na rzecz społeczności lokalnych lub przyrody. Należą tu formy aktywności, takie jak tzw.: turystyka alternatywna, turystyka uczestnicząca, agroturystyka itp.
6. Rodzinę zachowań utylitarnych, gdzie głównym celem działań jest osiągnięcie określonych, wymiernych korzyści, wobec których inne motywy (rekreacyjne, poznawcze itp.) grają role podrzędne. Do tej rodziny należą typy zachowań, takie jak: zbierackie (grzyby, jagody, rośliny lecznicze), myśliwskie, wędkarskie itp.
7. Rodzinę zachowań dewiacyjnych, obejmującą różnorodne formy
ukierunkowane ku intelektualnemu rozwojowi jednostki ludzkiej, takie jak np. turystyka krajoznawcza, ekoturystyka, turystyka etniczna i in.<br>5. Rodzinę zachowań "uczestniczących", których celem podstawowym jest wypoczynek przez współudział uczestników w życiu ludności przyjmującej turystów lub przez pracę na rzecz społeczności lokalnych lub przyrody. Należą tu formy aktywności, takie jak tzw.: turystyka alternatywna, turystyka uczestnicząca, agroturystyka itp.<br>6. Rodzinę zachowań utylitarnych, gdzie głównym celem działań jest osiągnięcie określonych, wymiernych korzyści, wobec których inne motywy (rekreacyjne, poznawcze itp.) grają role podrzędne. Do tej rodziny należą typy zachowań, takie jak: zbierackie (grzyby, jagody, rośliny lecznicze), myśliwskie, wędkarskie itp.<br>7. Rodzinę zachowań dewiacyjnych, obejmującą różnorodne formy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego