Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 02.06 (6)
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2000
pytanie, ale filozoficznie - nie. Filozoficznie stanowi różnicę to, czy coś jest przedmiotem nauki lub wyobraźni, poznania bądź poezji. Metafizyczny sposób ujęcia totalitaryzmu wskazuje, że państwo takie usiłuje zniszczyć wiedzę o tym, czym naprawdę jest istota ludzka. Pragmatyczne podejście mówi, że totalitarne państwo stara się w miarę możliwości utrudnić wyobrażenie sobie alternatywnego społeczeństwa. Jest to różnica, nawet jeśli tylko filozoficznej natury.

- Czy filozofia wywiera jakiś szczególny wpływ na społeczno-kulturalne życie społeczeństw?

- Sądzę, że filozofia pasożytuje na wyobraźni poetyckiej. Społeczny i moralny postęp dokonuje się dzięki aktywności poetów i proroków, którzy są w stanie wyobrazić sobie odmienną przyszłość ludzkości. Filozofowie przychodzą później
pytanie, ale filozoficznie - nie. Filozoficznie stanowi różnicę to, czy coś jest przedmiotem nauki lub wyobraźni, poznania bądź poezji. Metafizyczny sposób ujęcia totalitaryzmu wskazuje, że państwo takie usiłuje zniszczyć wiedzę o tym, czym naprawdę jest istota ludzka. Pragmatyczne podejście mówi, że totalitarne państwo stara się w miarę możliwości utrudnić wyobrażenie sobie alternatywnego społeczeństwa. Jest to różnica, nawet jeśli tylko filozoficznej natury.&lt;/&gt;<br><br>&lt;who3&gt;- Czy filozofia wywiera jakiś szczególny wpływ na społeczno-kulturalne życie społeczeństw?&lt;/&gt;<br><br>&lt;who4&gt;- Sądzę, że filozofia pasożytuje na wyobraźni poetyckiej. Społeczny i moralny postęp dokonuje się dzięki aktywności poetów i proroków, którzy są w stanie wyobrazić sobie odmienną przyszłość ludzkości. Filozofowie przychodzą później
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego