Typ tekstu: Książka
Autor: Mac Jerzy Sławomir
Tytuł: Tajemnica Amwaya
Rok: 1998
Polsce rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej. Jest to zjawisko masowe. Właśnie skala zjawiska obudziła zainteresowanie twórców drogą, jaką przechodzi kandydat na dystrybutora sieci. W filmie nie ma żadnych ocen dotyczących powoda ani jego współpracowników. Nie ma także żadnych wypowiedzi negatywnie oceniających produkty sprzedawane przez dystrybutorów w sieci powoda. Trudno więc znaleźć argumenty na poparcie tezy o ewentualnym negatywnym wpływie filmu na wyniki gospodarcze dystrybutorów powoda.
Punkt następny odpowiedzi Grabarczyka dotyczy chyba najpoważniejszego zarzutu zawartego w pozwie mecenasa Naumanna: nieprawdziwych informacji o strukturze dochodów firmy Amway Polska oraz o zasadach podziału zysku pomiędzy poszczególne grupy dystrybutorów. W zakończeniu filmu pada zdanie, iż 95
Polsce rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej. Jest to zjawisko masowe. Właśnie skala zjawiska obudziła zainteresowanie twórców drogą, jaką przechodzi kandydat na dystrybutora sieci. W filmie nie ma żadnych ocen dotyczących powoda ani jego współpracowników. Nie ma także żadnych wypowiedzi negatywnie oceniających produkty sprzedawane przez dystrybutorów w sieci powoda. Trudno więc znaleźć argumenty na poparcie tezy o ewentualnym negatywnym wpływie filmu na wyniki gospodarcze dystrybutorów powoda.<br>Punkt następny odpowiedzi Grabarczyka dotyczy chyba najpoważniejszego zarzutu zawartego w pozwie mecenasa Naumanna: nieprawdziwych informacji o strukturze dochodów firmy Amway Polska oraz o zasadach podziału zysku pomiędzy poszczególne grupy dystrybutorów. W zakończeniu filmu pada zdanie, iż 95
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego