Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy wyposażenia mieszkań
Rok: 2000
zestawienia poniesionych wydatków.
§9. Pracownicy Zakładu Inwestycji Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego "URSYNÓW' przechodzą do pracy w nowej Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych "URSYNÓW' na dotychczasowych warunkach pracy i płacy. Przejście do pracy w nowej Spółdzielni nastąpi z mocy prawa z dniem prawomocnego zarejestrowania tej Spółdzielni w rejestrze sądowym, a to na podstawie przepisu art.231 Kodeksu pracy.
§10. Obie Spółdzielnie, to jest Spółdzielnia dotychczasowa i Spółdzielnia nowa będą świadczyć sobie wzajemnie usługi w zakresie mieszkaniowym, w szczególności dotyczącym administrowania i eksploatowania zasobów mieszkaniowych, obsługi organizacyjnej oraz w sprawach członkowsko-lokalowych, finansowo-księgowych. Świadczenie tych usług będzie następowało na podstawie zawartych pomiędzy tymi Spółdzielniami właściwych
zestawienia poniesionych wydatków.<br>§9. Pracownicy Zakładu Inwestycji Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego "URSYNÓW' przechodzą do pracy w nowej Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych "URSYNÓW' na dotychczasowych warunkach pracy i płacy. Przejście do pracy w nowej Spółdzielni nastąpi z mocy prawa z dniem prawomocnego zarejestrowania tej Spółdzielni w rejestrze sądowym, a to na podstawie przepisu art.23&lt;hi rend="lower"&gt;1&lt;/&gt; Kodeksu pracy.<br>§10. Obie Spółdzielnie, to jest Spółdzielnia dotychczasowa i Spółdzielnia nowa będą świadczyć sobie wzajemnie usługi w zakresie mieszkaniowym, w szczególności dotyczącym administrowania i eksploatowania zasobów mieszkaniowych, obsługi organizacyjnej oraz w sprawach członkowsko-lokalowych, finansowo-księgowych. Świadczenie tych usług będzie następowało na podstawie zawartych pomiędzy tymi Spółdzielniami właściwych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego