Typ tekstu: Książka
Autor: Kasperczyk Tadeusz,
Fenczyn Jan
Tytuł: Podręcznik odnowy psychosomatycznej
Rok: 1996
może, uzyskiwał wpływ na stan własnego zdrowia, swoją wewnętrzną i zewnętrzną sytuację energetyczną, będzie chciał i umiał pozytywnie, a przede wszystkim adekwatnie do potrzeb, zmieniać i kształtować swoje szeroko rozumiane środowisko.
Placebo. Myślenie magiczne.
Optymalna strategia psychoterapeutyczna powinna dysponować rozległym zasobem różnorodnych, niekiedy odległych od siebie metod. Obok metod racjonalnych, behawioralnych, wywodzących się z rozmaitych szkół i kierunków teoretycznych, istotne miejsce zajmują stosowane powszechnie praktyki, u których podłoża leżą irracjonalne elementy myślenia magicznego.
Sugestywność może być wykorzystana w celu uzyskania akceptacji przez daną osobę racji pozalogicznych, niekiedy sprzecznych z jej hierarchią wartości i norm, "dla jej dobra".
Wmawiając człowiekowi możliwość zmiany
może, uzyskiwał wpływ na stan własnego zdrowia, swoją wewnętrzną i zewnętrzną sytuację energetyczną, będzie chciał i umiał pozytywnie, a przede wszystkim adekwatnie do potrzeb, zmieniać i kształtować swoje szeroko rozumiane środowisko. &lt;/&gt;<br>&lt;div1&gt;&lt;tit1&gt;Placebo. Myślenie magiczne. &lt;/&gt;<br>Optymalna strategia psychoterapeutyczna powinna dysponować rozległym zasobem różnorodnych, niekiedy odległych od siebie metod. Obok metod racjonalnych, behawioralnych, wywodzących się z rozmaitych szkół i kierunków teoretycznych, istotne miejsce zajmują stosowane powszechnie praktyki, u których podłoża leżą irracjonalne elementy myślenia magicznego.<br>Sugestywność może być wykorzystana w celu uzyskania akceptacji przez daną osobę racji pozalogicznych, niekiedy sprzecznych z jej hierarchią wartości i norm, "dla jej dobra".<br>Wmawiając człowiekowi możliwość zmiany
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego